Muslimske protester mot pavens foredrag

 Se også:

Muslimske ledere verden over kritiserer pave Benedikt XVI for kommentarer han angivelig kom med om islam under et foredrag på universitetet i Regensburg den 12. september.

Pakistans parlament har publisert en resolusjon som ber paven om å trekke tilbake sine uttalelser, og det forekom i dag demonstrasjoner i blant annet Kuwait og Saudi Arabia mot det muslimske ledere anser som pavelige fornærmelser mot deres tro.

I Tyrkia, hvor pave Benedikt XVI har planlagt en reise i november, har ministeren for religiøse anliggender, Ali Bardakoglu, uttalt at pavens tur må kanselleres. Erkebiskop Luigi Padovese, den apostoliske vikar for Anatolia i Øst-Tyrkia, er imidlertid uenig i ministerens konklusjon og sier til nyhetsbyrået AsiaNews at han "tror Den Hellige Far bør gjøre som planlagt."

Erkebiskop Padovese sa til AsiaNews at han allerede da han så de første rapportene fra pavens tale, forsto at det her kunne komme til å bli en stor mediasak. Han hevdet at "pavens bemerkninger tas ut av konteksten på grunn av underliggende motiver."

Med tanke på de verdensomspennende reaksjonene etter Muhammed-karikaturene i danske aviser tidligere i år, har Vatikanet og kirkeledere vært nøye med å understreke at pavens foredrag på ingen måte var en angrep på islam. Vatikanet, ved pressetalsmann p. Federico Lombardi, kom selv med en pressemelding om dette den 14. september.

Reaksjonene på pavens foredrag kan svekke båndene mellom Vatikanet og en av de muslimske gruppene som har en svært god relasjon til Den Hellige Stol. I Egypt har ledere ved Al-Azhar-universitetet, en innflytelsesrik sunnimuslimsk institusjon, sagt at de vurderer å avslutte de interreligiøse samtalene med Vatikanet. "Vi kan ikke ha dialog med de som fornærmer vår profet, vår kultur og vår tro," sa Mohammed al-Masir, professor ved Al-Azhar-universitetet.

Det var tirsdag den 12. september at pave Benedikt XVI holdt en forelesning på universitetet i Regensburg, i forbindelse med sin apostoliske reise til Tyskland. Tema for foredraget var forholdet mellom tro og fornuft. Pavens hovedpoeng var at samspillet mellom tro og fornuft ikke er en motsetning men en nødvendighet, og det som muliggjør genuin dialog mellom kulturer og religioner. Det blir problematisk dersom man på den ene siden begrenser fornuften til kun det som kan etterprøves med vitenskapelige metoder, eller på den annen side handler fornuftsstridig i Guds navn.

I denne sammenheng, for å introdusere temaet, trakk paven inn keiser Manuel II Paleologus (1300-tallet) - og siterte fra hans dialoger med en lærd muslim. Pavens gjengivelse av keiser Manuel IIs samtale ble ikke trukket fram som et eksempel på hva Den katolske kirke mener om islam - men for å løfte frem hva keiseren generelt sier om hvordan vold står i motsetning til både gudstro og fornuft: "Blod behager ikke Gud, og å ikke handle i samsvar med fornuften er imot Guds natur." Og videre: "Den som vil lede noen til tro trenger gode talegaver og en riktig tankegang, uten vold og trusler..."

Poenget fra Manuel IIs dialog ble av paven tatt frem som et argument mot en viss oppfatning av hellig krig, ikke som en diskurs om islam som religion.

Paven nevner i sitt foredrag også et eksempel på en retning i kristendommen i senmiddelalderen som helte mot at Gud var så fri at han ikke engang var bundet av sin egen fornuft eller godhet.

CWNews.com / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (15. september 2006)

av Webmaster publisert 15.09.2006, sist endret 15.09.2006 - 19:42