Paven kommenterte kritikken under søndagens Angelus

 Se også:

I forkant av Angelus-bønnen søndag den 17. september, kommenterte pave Benedikt XVI kritikken av hans foredrag i Regensburg den 12. september på følgende måte:

- Kjære brødre og søstre, mitt nylige pastorale besøk til Bayern var en dyp åndelig opplevelse som førte sammen personlige minner knyttet til steder jeg kjenner så godt og pastorale initiativer for å forkynne Evangeliet til vår tid. Jeg takker Gud for den indre glede han muliggjorde, og jeg er også takknemlig overfor alle de som arbeidet hardt for dette pastorale besøkets vellykkede gjennomførelse. Jeg skal, tradisjonen tro, tale mer om denne reisen førstkommende onsdag ved generalaudiensen.

- På dette tidspunkt vil jeg også tilføye at jeg er svært lei for reaksjonene i enkelte land over noen utdrag fra mitt foredrag ved universitetet i Regensburg, som ble oppfattet som støtende for troende muslimers religiøse følelser. Disse utdragene var derimot sitat fra en tekst fra middelalderen, og de uttrykker ikke på noen måte mine personlige tanker. I går kom Vatikanets statssekretær med en uttalelse i så henseende, der han søkte å forklare den egentlige mening av ordene. Jeg håper at dette kan berolige hjerter, samt klargjøre den virkelige betydningen av mitt foredrag, som i sin helhet var og er en invitasjon til åpen og oppriktig dialog bygget på stor gjensidig respekt.

www.vatican.va / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (18. september 2006)