BBC-dokumentar med konspirasjonsteori om overgrepssaker

 

 Se også:

Det er ikke første gang BBC lover seerne pikante avsløringer om Vatikanet gjennom overskrifter som oser av snusk og fanteri. Forrige gang var det Sex and the holy city som sto på plakaten. Denne gangen høyner de med Sex Crimes. Holder de løftet til seerne?

BBC lar i sin nye dokumentar "Seksualforbrytelse og Vatikanet" (Sex Crimes and the Vatican, vist på BBC1 1. oktober 2006) en overgriper og flere ofre fortelle sine usminkede og rystende historier om hvordan overgrep har kunnet skje og hvordan Den katolske kirke har feilet i å håndtere disse sakene.

BBC mener nå å ha påvist et mønster i disse overgrepssakene, hvor Den katolske kirke systematisk skal ha prøvd å dysse ned slike hendelser i etterkant. Systematikken skal ha sitt utspring i et hemmelig dokument fra Vatikanet utstedt i 1962. Dokumentet skal ifølge BBC blant annet foreskrive hemmeligholdelse av seksuelle overgrep begått av prester. Man vil frem til at pave Benedikt XVI, tidligere kardinal Ratzinger og prefekt for Kongregasjonen for Troslæren, har "håndhevet" dette dokumentet, og holder ham derfor så å si personlig ansvarlig for å ha dekket for kriminelle prester.

At overgrep har blitt dysset ned og prester forflyttet til nye steder hvor de kunne begå nye overgrep er et tragisk faktum. Det som er oppe til debatt i denne sammenheng er hvorvidt Vatikanet (i siste instans paven selv) ved direkte instrukser er årsaken til dette. I tillegg til det hemmelige dokumentet fra 1962 vises det til et annet dokument fra 2001 hvor den kirkerettslige behandling av seksuelle forbrytelser mot mindreårige (utført av prester) forbeholdes Vatikanet. I fjernsynsprogrammet tas dette som enda et indisium på at Vatikanet ønsker å dysse ned slike saker - så å si gjemme dem i en skuff i Vatikanet.

Denne teorien er imidlertid ikke ny. Det amerikanske fjernsynsselskapet CBS kom alt for tre år siden med tilsvarende påstander om det omtalte dokumentet fra 1962. Disse ble tilbakevist av Den katolske kirke i USA.

Den store feilen i resonnementet ligger i at man leser disse dokumentene inn i det mønster man ser. Man leser ikke dokumentene i sin egentlige kontekst og mening. Da ville nemlig konklusjonen blitt den motsatte: Paven ser svært alvorlig på overgrep som begås av prester og vil ta alle nødvendige skritt for å bekjempe dette problemet. Like klart er det at Kirken ønsker å bistå i, og ikke være til hinder for, den sivilrettslige behandling av overgrepssaker.

Den katolske kirke i England og Wales reagerer kraftig på fremstillingen til BBC. Her er deres uttalelse:

Uttalelse fra erkebiskop Vincent Nichols på vegne av Den katolske kirke i England og Wales - respons på BBC Panorama-programmet "Seksualforbrytelser og Vatikanet"

Erkebiskop Vincent Nichols av Birmingham, formann for det katolske kontor for vern av barn og sårbare voksne (COPCA), har på vegne av Den katolske kirke i England og Wales gitt følgende uttalelse som respons på BBC Panorama-programmet "Seksualforbrytelser og Vatikanet" (Sex crimes and the Vatican), sendt på BBC 1 søndag 1. oktober 2006 kl. 22.15:

«BBC Panorama-programmet "Seksualforbrytelser og Vatikanet" tydeliggjør lidelsene til dem som er blitt misbrukt som barn. Men som offentlig kringkaster burde BBC skamme seg over nivået på den journalistikken som brukes til å skape grunnløse angrep på pave Benedikt XVI.

Seere vil gjenkjenne bare litt for godt sensasjonstaktikken og den villedende redigeringen av programmet, som bruker gamle klipp og udaterte intervjuer. De vil vite at aspekter av programmet utgjør et dypt fordomsfullt angrep på en aktet leder for en verdensreligion. Det vil ytterligere undergrave folks tillit til "Panorama".

Det er to tråder i Panorama-programmet "Seksualforbrytelser og Vatikanet". Den første er en levende og eksplisitt fremstilling av ondskapen i overgrep mot barn og den personlige skade det påfører ofrene. Dette er fryktelig og dypt urovekkende.

De som har blitt misbrukt som barn har blitt alvorlig krenket. Dette gjelder på en spesiell måte når overgriperen er en prest. Filmen er en påminnelse til alle om behovet for å arbeide uten opphør med vern av barn og for å møte ofrenes behov. Den katolske kirke i England og Wales gjør dette, med åpenhet og omsorg, og samarbeider fullt ut og umiddelbart med offentlige myndigheter i alle saker. Den andre tråden i programmet er et angrep på Vatikanet, og spesielt på pave Benedikt XVI. Dette aspektet av programmet er feilaktig og fullstendig villedende. Det er feilaktig fordi det gir en gal fremstilling av to dokumenter fra Vatikanet og bruker dem nokså villedende til å knytte grusomhetene i overgrep mot barn til pavens person.

Det første dokumentet, som ble utstedt i 1962, handler slett ikke direkte om overgrep mot barn, men om misbruk av skriftemålet. Dette har alltid vært en ytterst alvorlig forbrytelse i kirkeretten. Programmet blander sammen misbruk av skriftemålet og en prests umoralske forsøk på å bringe sitt offer til taushet.

Det andre dokumentet, som ble utstedt i 2001, presiserte kirkeretten og ville sikre at Vatikanet blir informert om alle overgrepssaker hvor offeret er barn, og at alle saker blir behandlet korrekt. Dette dokumentet hindrer ikke sivile myndigheters etterforskning av anklager om overgrep mot barn. Det er heller ikke en måte å dekke over på, slik programmet hevder gjentatte ganger. Faktisk er det et mål på hvor alvorlig Vatikanet ser på disse forbrytelsene.

Siden 2001 har kardinal Joseph Ratzinger, daværende leder for Kongregasjonen for Troslæren, gått til mange skritt for å anvende kirkeretten i forhold til overgrep og anklager om overgrep mot barn med absolutt grundighet og med nøye overveielse.»

Erkebiskop Nichols la til: «Denne uttalelsen er støttet av biskopene av England og Wales. Kardinal Cormac Murphy-O'Connor, vil som president for bispekonferansen, skrive til generaldirektøren i BBC, Mark Thompson, for å protestere mot programmet. Kardinal Murphy-O'Connors brev vil bli offentliggjort senere denne uken.»

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (2. oktober 2006)

av Webmaster publisert 02.10.2006, sist endret 13.01.2014 - 10:46