Stor festdag da St. Frans nye kirke ble vigslet

 Se også:

Lørdag den 7. oktober var en stor festdag for St. Frans menighet i Larvik - og for hele Oslo katolske bispedømme. Nye St. Frans kirke ble innviet av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo, og kirken var fullsatt av feststemte og festkledde menighetsmedlemmer og tilreisende. Også tidligere biskop av OKB, Gerhard Schwenzer SS.CC., var til stede. Se bildekarusell.

St. Frans menighets historie

På slutten av 1980-tallet startet en liten gruppe i Larvik det de kalte "katolsk kirkering". Knut og Olaug Eggen åpnet hjemmet sitt for en flokk katolikker i Larvik. Sognepresten i Tønsberg, p. Van Voght, kåserte gjerne rundt et tema, og det ble feiret messe.

Etter hvert ble den lille flokken større, og de fikk bruke kirkestuen i Larvik kirke (DNK) til sine samlinger og messefeiringer. På den tiden kom også mange vietnamesere med, og til sammen talte gruppen 40-50 katolikker.

Det som etter hvert ble St. Frans kapell på Gloppeskogen, ble kjøpt i 1991. Dette var det tidligere E-verkbygget i Tjølling kommune. Katolikkene i Larvik var en del av St. Olav menighet i Tønsberg, og p. Rolf Rollefsen ble utnevnt som kapellan med ansvar for Larvik.

I 1993 ble kommunene Larvik og Lardal utskilt som egen menighet, og p. Rollefsen ble utnevnt til St. Frans menighets første sogneprest. De to kommunene hadde til sammen et innbyggertall på 42 000, og menigheten talte ca. 150 medlemmer. Den var da den nest minste i bispedømmet. I dag har menigheten 300 medlemmer fra 28 forskjellige nasjoner, og den vokser jevnt og trutt. Lokalene ved Gloppeskogen ble derfor raskt for små, og i 1997 ble det opprettet en tomtekomité (bestående av Georg Aker og Erwin Müller) - som fikk et gunstig tomtetilbud fra Larvik kommune.

Byggeprosessen

Menigheten opprettet i år 2000 en byggekomité bestående av Georg Aker (leder), Erwin Müller, Inger Hygen, sr. Elaine Cope (deler av perioden), Arne Sigmundt Tvedten og sogneprest Joseph Lam Cong Luong. Byggeleder ble Per Oscar Larsen. Arkitektfirmaet HRTB A/S i Oslo ble hyret for å tegne kirken, og byggefirma ble Bobygg A/S fra Sandefjord.

Kunstnerisk utsmykningskomité har bestått av p. Rolf Rollefsen (leder), Asta Lie Nilsen, Åsmund Fossum, Vu Van Nam og Ingunn Cecilie Lyng. Akustikkrådgiver har vært Halvard Brattvoll.

Resultatet

Resultatet av flere års innsats kunne feires lørdag. Kirken er en såkalt rundkirke, er bygget i rød teglstein og tegnet av arkitektene Marcin Boguslawski og Ketil Moe. Førstnevnte har også tegnet kirken i Drammen og Mariagården i Oslo.

Grunnflaten er på ca. 300 kvm, og kirken rommer ca. 200-250 personer. Tomten er på over 15 dekar og deles med St. Klarasøstrenes kloster. Budsjettet er på ca. 13 millioner, og dette ser ut til å holde. Menigheten har selv finansiert 5,5 millioner av disse. Bispedømmet toppfinansierer resten. Bonifatiuswerk har bidratt med en betydelig sum. I tillegg skal et menighetshus bygges om kort tid. Det er beregnet til å koste ca. 2 millioner.

Menigheten har også bygget prestebolig på naboområdet. Dette er en enebolig som er finansiert gjennom salg av den gamle boligen og ved tilskudd fra bispedømmet.

St. Klarasøstrene har sitt kloster ved siden av kirken og håper etter hvert på vekst og realisering av andre byggetrinn.

Innvendig er teglsteinen malt hvit. I taket finner man en gedigen trekonstruksjon. Helt spesiell er "diamanten" i taket, hvor det meste av dagslyset slipper inn.

Alteret, og døpefonten ved kirkens inngang, er i larvikitt.

Benkene er produsert i Polen.

Kristus-figuren over alteret er laget i Tyskland, mens selve korset er laget av en av menighetens medlemmer, Vu Van Nam. Også de små apostelkorsene er laget av ham.

Alterteppet, et triptikon, samt korsveien, er vevd av kunsteren Ingunn Cecilie Lyng fra Oslo. Korsveien er helt spesiell og er antageligvis den eneste vevde korsveien i våre kirker.

Kirkens Maria-statue er en kopi av den kjente Spydeberg-madonnaen fra omkring 1250. Originalen befinner seg i Oldsaksamlingen i Oslo.

Vigslingen

Under vigslingen var biskop Bernt Eidsvig assistert av emeritert biskop Gerhard Schwenzer og en rekke andre geistlige fra bispedømmet. Seremonimester var p. Sigurd Markussen.

Ved orgelet satt Helge Landmark, organist i St. Olav domkirke i Oslo, som for anledningen også hadde komponert flere egne arrangementer. Kirkekoret sang, assistert av sangere fra kirkekoret i St. Olav, Oslo. Larviks eget barnekor sang også, under kyndig ledelse av Bente Brattvoll. I tillegg bidro et vietnamesisk sangkor og Anne Margaret Nilsen med flott solosang. Sangen og musikken, samt liturgisk dans fra vietnamesiske ungdommer, skapte en feststemt ramme om den flotte vigselseremonien - som startet på terrassen hos St. Klarasøstrene. Der iførte biskopen seg mitraen og innledet prosesjonen inn i kirken. Fremst gikk korsbæreren med krusifikset som er en gave fra St. Olav menighet i Oslo. Prosesjonen stanset foran kirkedøren, der formann i byggekomitéen, Georg Aker, overleverte kirken til biskopen ved å gi ham nøklene. Deretter ga biskopen menighetens sogneprest, p. Joseph Lam Cong Luong, oppdraget å låse opp og åpne kirkens dører.

Deretter fulgte det tradisjonelle kirkevielsesritualet med de ordinære messeledd, nedleggelse av relikviene, salving av alteret og kirkens vegger, incensering av alteret og kirken, illuminasjon av alteret og kirken osv.

Festen

Etter messen var alle, menigheten og inviterte gjester, invitert til stor fest på Ra ungdomsskole - til bespisning, underholdning, hilsener og taler. Konferansier var Georg Aker. Sognepresten holdt velkomsttale før bespisningen. Deretter kom programmet tett i tett utover ettermiddagen. Georg Aker fremførte en egenprodusert prolog, og p. Rolf Rollefsen fortalte om menighetens historikk. Den filippinske gruppen bidro med flotte danser, og medlemmer av ungdomsgruppen (Dinh Bao Nguyen på elgitar og My Nam Nguyen på piano) spilte Mozart. Anne Margaret Nilsen sang en folketone. P. Rollefsen proklamerte dikt, vietnamesiske barn og ungdommer hadde dans med blomsteroverrekkelser osv. I tillegg var det flere hilsener, gaveoverrekkelser og taler. Larviks ordfører hilste og gratulerte stort og kunne overrekke en sjekk på 25.000 kroner til menigheten. Det var hilsener fra biskopen, St. Hallvard menighet i Oslo (som overrakte et stort maleri av St. Faustina Kowalskas Den barmhjertige Gud), DNKs prost i Larvik (Terje Fonk), Den nordisk katolske kirke ved Eiolf Berg, Vineyard-menigheten, kunster Ingunn Cecilie Lyng og Ra ungdomsskole. Menigheten selv overrakte hilsener og takk, blomster og gaver til alle involverte, deriblant arkitekter, representanter fra Bobygg, byggeledere, kunstner, sogeprester, biskoper, kansellist Sverdrup-Thygeson, frivillige og diverse.

Se bilder av kirken, vigselsmessen og festen.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (9. oktober 2006)

av Webmaster publisert 09.10.2006, sist endret 09.10.2006 - 18:45