Hjelpebiskop William Kenney CP av Stockholm forlater Sverige

Biskop William Kenney ble født i 1946 i Newcastle-upon-Tyne og vokste opp i Birmingham. Etter avsluttet skolegang, ble han tatt opp som novise i pasjonist­ordenen. Han avla sine evige løfter i kongre­ga­sjonen i 1963. Han ble presteviet i 1969 i St. Chads-katedralen i Birmingham.

Med hovedemnet religions­sosiologi, under­viste han flere år ved universi­tetet i Göteborg.

I 1987 ble han utnevnt til hjelp­ebiskop og general­vikar i Stockholms katolske stift, under biskop Hubertus Brandenburg.

I 1988 ble han belønnet med et æresdoktorat ved universitetet i Göteborg, for sitt internasjonale engasjement og for sin innsats for studenter med utenlandsk bakgrunn.

Ved siden av arbeidet i stiftet, foreleser han ofte i både inn- og utland, først og fremst i temaer som berører sosiale spørsmål, økumenikk og interreligiøs dialog. Han er også en mye benyttet retrettleder for ordensfolk.

Biskop William Kenney CP

Vatikanet har den 17. oktober utnevnt biskop William Kenney CP til hjelpebiskop av erkebispedømmet Birmingham, England. Han forlater derved Stockholm stift etter 37 i år i tjeneste, de siste 19 årene som biskop.

- Det har vært fine år, og jeg kommer til å savne Sverige. Jeg har fått se at Kirken har utviklet seg og har fått være en del av den. Det er vanskelig å forlate landet, samtidig som at det jeg nå bes om å gjøre føles spennende og interessant. Birmingham jo hjemstedet mitt, og jeg ser frem til å få gjenoppta kontakten med kolleger og gamle venner, sier Kenney i dag i en uttalelse til stiftet.

- Den katolske kirke i Sverige har overbevist meg om at det er mulig å bygge en kirke, et fellesskap, som rommer mange ulike nasjonaliteter og språk. Det er ingen utopi. Og det gir håp.

Biskop William blir nå regionalbiskop med ansvar for distriktene Oxfordshire, Warwickshire og Coventry. I England ønsker man ikke minst velkommen hans mangeårige arbeid for Caritas, både nasjonalt og internasjonalt. Biskop William har vært president for Caritas Europa flere perioder og sitter nå i sin andre periode i Caritas Internationalis' juridiske utvalg.

- Jeg og mange andre kommer til å savne ham meget, samtidig som jeg av hele mitt hjerte unner ham å få vende tilbake til sitt hjemlige bispedømme. Biskop William har på mange måter vært vår lokalkirke og vår nordiske bispekonferanses ansikt utad. Det blir vanskelig å fylle det tomrom han etterlater seg, uttaler biskop Anders Arborelius.

Biskop William blir i Stockholm frem til slutten av november for å avvikle sine oppgaver. Stiftets offisielle avskjed skjer i høymessen i domkirken Kristi Konges søndag, den 26. november kl. 11.00.

Han blir formelt satt inn i sitt nye embede i en messe i katedralen St. Chad i Birmingham den 8. desember.

Oversatt fra www.katolskakyrkan.se av KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (17. oktober 2006)

av Webmaster publisert 17.10.2006, sist endret 17.10.2006 - 19:52