Msgr. Torbjørn Olsen valgt til stiftsadministrator for Tromsø stift

Msgr. Torbjørn Olsen er valgt til stiftsadministrator for Tromsø stift.

 Se også:

Konsultorkollegiet i Tromsø stift har på sitt møte i Betzdorf, Tyskland, torsdag den 9. november 2006 valgt msgr. Torbjørn Olsen til stiftsadministrator, etter at biskop Gerhard Goebel M.S.F. døde den 4. november.

En stiftsadministrator leder stiftet inntil en ny utnevnelse foreligger fra Den Hellige Stol.

Msgr. Olsen er født 10. november 1953 i Kristiansand og konverterte til Den katolske kirke i 1989. Han er utdannet Can. theol. fra Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo (1977) og har siden også tatt Dipl. Theol. ved Johannes Gutenberg-Universität i Mainz i Tyskland (1991). Han ble presteviet den 8. september 1991 i Tromsø av nå avdøde biskop Gerhard Goebel M.S.F. av Tromsø.

Høsten 1991 til høsten 1992 var han stiftskapellan i Tromsø stift, før han frem til sommeren 1995 hadde et studieopphold i Roma. Den 3. september 1995 ble han utnevnt til sogneprest i St. Eystein menighet i Bodø og til sogneadministrator for Den hellige Familie, Storfjord (Lofoten). I perioden 19. september 1997 - 14. juni 1998 var han sogneadministrator i St. Olav, Trondheim, og siden mai 1998 har han vært generalvikar for Trondheim stift. Den 29. desember 2003 ble han utnevnt til pavelig æresprelat med monsignore som tittel.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (10. november 2006)