Msgr. Torbjørn Olsen løses fra sine embeter som generalvikar

 Se også:

Som konsekvens av den situasjonen som er oppstått i Tromsø stift på grunn av biskop Gerhard Goebels bortgang, løses Msgr. Torbjørn Olsen fra sine embeter som generalvikar og medlem av konsultorkollegiet i Trondheim stift.

Biskop Georg Müller takker msgr. Torbjørn Olsen for hans innsats og for det gode samarbeidet i de åtte årene han har innehatt disse embetene.

+Georg Müller
biskop

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (17. november 2006)