Utnevnelser i Tromsø stift

Stiftsadministratoren i Tromsø stift, msgr. Torbjørn Olsen, har foretatt de følgende utnevnelser:

Torsdag 9. november ble Ågot Kermit utnevnt til kansellist.

Fredag 17. november ble p. Marek Chelminiak M.S.F. utnevnt til sogneadministrator i St. Eysteins menighet, Bodø. P. Jan Tetzlaff M.S.F. ble samme dato utnevnt til sogneadministrator i Kristus Konge menighet, Narvik, og p. Christian Wojcik O.Cist. til sogneadministrator i Den hellige families menighet, Storfjord. Pater Nikolaus Zeimetz M.S.F. er utnevnt til stiftets pønitensiar.

Samtidig med sistnevnte utnevnelser har stiftsadministratoren, msgr. Torbjørn Olsen, frasagt seg embetet som sogneadministrator i Den hellige families menighet, Storfjord, og permittert seg fra embetet som sogneprest i St. Eysteins menighet, Bodø. Likeledes har han permittert p. Marek Chelminiak fra embetet som sogneprest i Kristus Konge menighet, Narvik. Pater Jan Tetzlaff beholder sitt embete som kapellan i Vår Frue menighet, Tromsø.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (21. november 2006)