-Fattigdom fører til færre prestekall

Fattigdom er "en av hovedårsakene til fallet i antall prestekall blant ungdommer på Filippinene", i følge biskopen av det sørlige bispedømmet Dumaguete. Msgr. John Du fortalte nyhetsbyrået AsiaNews:

- Vi ser en dalende interesse for kall blant våre ungdommer. Jeg tror at fattigdom er hovedårsaken til problemet.

-Vi har folk som er villige til å støtte seminarister, men noen ganger er det ingen seminarister å støtte.

Ved siden av fattigdom, er "mangel på informajon om prestegjerningen" et "seriøst problem". Selv om det er "dyktige folk som er ansatt til dette, er det ikke nok."

Bispedømmet har seks seminarister som studerer teologi og 39 som går på college. Det er kun 81 prester i bispedømmet.

Msgr. Du sa avslutningsvis:

- Til tross for disse tallene, er folks opplevelse av Kirken generelt positiv. Jeg håper at dette kan fornye vår misjon.

AsiaNews (21. november 2006)

av Webmaster publisert 21.11.2006, sist endret 21.11.2006 - 19:40