Ny kroatisk prest ankommet bispedømmet

Marinko Pervan

Den 11. november 2006 ankom en ny kroatisk prest Oslo katolske bispedømme.

P. Marinko Pervan er født 30. april 1963 i Capljina, Bosnia og Herzegovina. Fra 1983-1989 studerte han filosofi og teologi i Sarajevo, inntil han ble presteviet i Mostar 29. juni 1989. Deretter virket han som prest i bispedømmet Mostar, før han i 1992 reiste til Etiopia som misjonær. Der virket han frem til han fra 2004 igjen tjenestegjorde som prest i bispedømmet Mostar.

Han ankom Oslo 11. november 2006 og er nå bosatt i Mariagården, Akersveien 16 B. Planen er at han fra 1. januar 2007 skal overta ledelsen for den kroatiske sjelesorg i bispedømmet, etter p. Berislav Grgic. P. Grgic ble den 1. januar 2006 utnevnt til biskoppelig vikar for innvandrersjelesorgen i Oslo katolske bispedømme.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (22. november 2006)

av Webmaster publisert 22.11.2006, sist endret 22.11.2006 - 11:39