Liturgisk kalender for 2007 foreligger nå - med nye bestemmelser

Den liturgiske kalender for år 2007 foreligger nå på www.katolsk.no. Hele kalenderen følger også i neste nummer av kirkebladet Broen, som kommer i postkassene rundt midten av desember.

Spesielt verdt å bemerke er at Norsk katolsk bisperåd på sitt møte i Oslo i oktober bestemte at flere av årets festdager nå skal feires på den dag de faller på (altså ikke flyttes til nærmeste søndag). For Oslo katolske bispedømme og Trondheim Stift gjelder dette festen for Hellig Olav, Peter og Paulus, Marias opptagelse til himmelen, Allehelgensdag og Epifani.

For Tromsø Stift gjelder samme forhold, med to unntak: Jomfru Marias opptagelse til himmelen og Herrens Åpenbaring (Epifani) feires fremdeles søndag. Grunnet sistnevnte forhold, avviker også feiringen av Herrens Dåp, som i Tromsø Stift feires mandag 8. januar.

Norsk Katolsk Bisperåd bekreftet samtidig at kirkeplikt utenom søndagene kun gjelder juledag og Kristi Himmelfartsdag.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (4. desember 2006)

av Webmaster publisert 04.12.2006, sist endret 04.12.2006 - 15:45