Moskva-patriarkatet mener pavens Tyrkia-reise var viktig

Pavens apostoliske reise til Tyrkia:

Den russisk-ortodokse kirke håper at Benedikt XVIs apostoliske reise til Tyrkia vil føre til en "oppriktig dialog" mellom kristne generelt og de to Søsterkirkene spesielt. Patriarkatet beskriver intensjonene som uttrykkes i patriarkens og pavens felleserlæring som "riktige".

Erkeprest Vsevolod Chaplin, viseformann i Moskva-patriarkatets avdeling for eksterne kirkerelasjoner, sa at pavens Tyrkia-besøk unektelig var "viktig for den gjensidige forståelse mellom kristne og muslimer, for utviklingen av Tyrkias forhold til Vest-Europa og for den ortodoks-katolske dialog."

I et intervju med russisk presse, sa Chaplin at det til tross for enkelte ekstremisters handlinger synes å være enighet blant tyrkiske muslimer om at pavebesøket var positivt.

Han fokuserte på betydningen av møtet mellom Benedikt XVI og Bertholomeo I, den økumeniske patriarken av Konstantinopel, "en av flere, men en av de mest berømte og historisk viktige ortodokse Kirker."

Om felleserklæringen som ble signert den 30. november, sa erkepresten at dokumentet har "mange riktige tanker om utviklingen av dialogen og samarbeidet mellom ortodokse og katolske kristne."

Han la til:

- Jeg håper at de vil konkretiseres i prosessen med relasjonsbygging mellom Vatikanet og hver av de lokale ortodokse Kirkene.

AsiaNews (5. desember 2006)