Fredrik Hansen prestevies 21. april 2007

Diakon Fredrik Hansen prestevies 21. april 2007

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo prestevier diakon Fredrik Hansen lørdag 21. april 2007, kl. 12.00 i St. Olav Domkirke i Oslo.

Det blir påfølgende mottakelse i Mariagården, Akersveien 16.

Oslo katolske bispedømme har per i dag seks prestekandidater, fire ved presteseminaret Allen Hall i London og to ved Collegio Svedese i Roma.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (15. desember 2006)

av Webmaster publisert 15.12.2006, sist endret 15.12.2006 - 11:51