Paven til Brasil i mai

Benedikt XVIs første reise til det amerikanske kontinent finner sted i 2007, når han i vår besøker Brasil.

Aparecidas pressekontor rapporterer at representanter fra Vatikanet har hatt møter med lokale kirkelige og sivile myndigheter i Brasil for å diskutere en programskisse for reisen.

Erkebispedømmet kan fortelle at Den hellige far etter planen skal ankomme São Paulo den 9. mai.

I São Paulo skal Benedikt XVI møte ungdommer og feire messe. Tid og sted for dette er ennå ikke fastsatt.

Den hellige far drar den 13. mai videre til Aparecida, 170 km fra São Paulo, der han skal åpne det Latin-Amerikanske bisperådets (C.E.L.A.M.) femte hovedkonferanse.

Konferansen, som skal reflektere over temaet "Jesu Kristi disipler og misjonærer: At våre folk må leve i Ham", avsluttes den 31. mai. Benedikt XVI returnerer imidlertid til Roma den 13. mai, etter åpningen av konferansen.

Programskissen skal presenteres paven for endelig samtykke, før programmet i sin helhet offentliggjøres.

Zenit (2. januar 2007)