St. Dominikus teologiske seminar - kurs i katolsk eklesiologi

"THE PETRINE MINISTRY IN THE UNIVERSAL CHURCH"

v/ P Robert Christian o.p. fra Dominikanernes universitet "Angelicum" i Roma

Kurset gir en fordypning i Den katolske kirkes teologiske selvforståelse i fortid og nåtid, med spesiell vekt på forståelsen av det Petrinske embete.

Kurset er et samarbeidsprosjekt mellom St. Dominikus Teologiske Seminar og Det Teologiske Menighetsfakultet. De studentene som ønsker det vil kunne avlegge eksamen (10-poeng) ved MF.

Undervisningen finner sted i St. Dominikus kloster og består av et innføringsseminar på norsk og en serie med forelesninger på engelsk.

Kursavgift er kr. 200,- for studenter og kr. 500,- for ikke-studenter.

Påmelding og informasjon: St.Dominikus@op.katolsk.no eller magtho@online.no

Kurset er åpent for alle, men for å avlegge eksamen kreves allmen studiekompetanse.

For studenter som ønsker å ta eksamen, må egen påmelding også sendes MF (se nedenfor), og semesteravgift kr. 410,- betales til SiO. For kurset betales da studentpris (kr. 200,-).

NB! Frist for eksamensoppmelding til MF er 10. januar!

UNDERVISNING

UKE 4: Lørdag 27. januar kl. 11.00 - 14.00: Innføringsseminar v. cand.theol. Lars Erik Rikheim

UKE 6: Onsdag 7. og fredag 9. februar kl. 19.30 -21.15; lørdag 10. februar kl. 11.00 -14.00: Forelesninger v. fr. Robert Christian o.p. Forelesningene gis på engelsk.

EKSAMEN (10 sp) arrangeres av MF. Kursinformasjon finnes i MFs emnekatalog under KAT233.

Emnet har ett vurderingsalternativ, mappevurdering, der studenten må oppfylle følgende studiekrav:

Studenten skal i rammen av seminaret:

 - skrive en bokrapport fra oppsatt litteratur (800-1000 ord) innen en angitt frist,

 - gi en skriftlig respons på en medstudents bokrapport (400-800 ord)

Videre skal studenten skrive en hjemmeeksamen over et oppgitt tema. Studiekravene må være bestått før hjemmeeksamenen utleveres. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av hjemmeoppgaven.

Skriftlig hjemmeeksamen er en prøve av en ukes varighet (f.eks. fra mandag kl. 09.00 til neste mandag kl. 09.00). Besvarelsen ved hjemmeeksamen skal ha en lengde på maksimalt 6000 ord. Den leveres normalt i maskinskrevet stand i 2 eksemplar. Eksamensbesvarelsen skal være et selvstendig arbeid. Det gis ikke eksamensveiledning etter at oppgavene til hjemmeeksamen er kunngjort.

Lenken for å melde seg opp til eksamen på MF er én av følgende:

  • Studenter som allerede er tatt opp som studenter på MF melder seg via studweb
  • Studenter som ikke er tatt opp ved MF må bruke søknadsweb eller benytte seg av et eget skjema som sendes pr. post

KURS I PATRISTIKK (kirkefedrenes teologi)

v/ Lars Erik Rikheim.

Kurset vil finne sted i siste halvdel av vårsemesteret. Nærmere informasjon kommer senere.

Dominikanerne

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (3. januar 2007)

av Webmaster publisert 03.01.2007, sist endret 03.01.2007 - 13:03