Bønn for kall fredag 5. januar: Norges Unge Katolikker

Oslo katolske bispedømmes kampanje "Bønn for kall" fortsetter i 2007. Den markeres ved at alle bispedømmets menigheter i messen hver første fredag i måneden ber spesielt for kall. I Oslo markeres "kampanjen" også ved at bispedømmets ulike ordenshus, institutter og fellesskap osv. inviterer til messen og til etterfølgende kirkekaffe med presentasjon. Som hovedregel feires denne messen i St. Olav domkirke av biskopen eller generalvikaren, og treffet etterpå er i menighetssalen like ved kirken.

Fredag den 5. januar er det Norges Unge Katolikker som spesielt inviterer til messe i domkirken kl. 18.00. Etter messen er det kirkekaffe med presentasjoner i menighetssalen.

Messe og treff er særlig myntet på alle som på en eller annen måte engasjeres i eller av preste- og ordenskall. Både de som har sitt eget kall i bønnen og de som har andres kall i bønnen er velkommen!

I 2007 gjelder de følgende videre datoer og temaer (der ikke annet er angitt feires messen i St. Olav domkirke):

2. februar: Dagen for det gudviede liv

2. mars: Focolare

6. april: Langfredag (ingen kallsmesse)

4. mai: Dominikanerne

1. juni: Oblatfedrene

6. juli: Vietnamesisk kallsgruppe

3. august: Oslo katolske bispedømme

7. september: Elisabethsøstrene

5. oktober: SKON

9. november: Mariahuset (NB! Messe og treff i Mariahuset)

7. desember: St. Carolus Borromeussøstrene (NB! Messe og treff i St. Mikael kirke i Moss)

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (3. januar 2007)

av Webmaster publisert 04.01.2007, sist endret 04.01.2007 - 11:57