Ingen katolsk begravelse for italiensk forkjemper for aktiv dødshjelp

Bispedømmet Roma har nektet katolsk begravelse for Piergiorgio Welby, den italienske forkjemperen for aktiv dødshjelp som døde 21. desember etter at en lege koblet ham fra respiratoren.

Romas bispedømme forklarte at Welby i løpet av sitt liv har "stilt seg selv på kant med Kirkens lære" gjennom sine tydelige uttalelser om aktiv dødshjelp.

Ved å være landets fremste forkjemper for aktiv dødshjelp, ble Welby, som selv led av muskelsvinn, sentrum for en opphetet offentlig debatt om problemstillingen da han selv ba legene om å koble ham fra respiratoren.

En italiensk domstol slo fast at legene ikke kunne utføre Welbys ønske, da det ville føre til hans død. Dr. Mario Riccio, som samtykket i pasientens ønske, insisterte imidlertid på at frakobling fra respiratoren ikke var et "tilfelle av eutanasi , men et tilfelle av å nekte å ta imot behandling."

Omstendighetene rund Weilbys død førte til et behov for å revurdere den italienske loven om behandling av terminalt syke. Biskop Elio Sgreccia, president for Det pavelige akademi for livet, bemerket at enkelte medikamentelle behandlinger fører til grusomme lidelser, da følgen kan bli at en døende pasients lidelser bare forlenges.

Gjennom sin bestemmelse om å nekte Welby katolsk begravelse, gjorde bispedømmet Roma det også klart at dette ikke var en reaksjon på mannens død, men et resultat av hans tidligere ivrige engasjement for offentlige kampanjer for legalisering av eutanasi.

Biskop Rino Fisichella, hjelpebiskop av Roma og kapellan i det italienske Parlamentet, uttalte at han ville be "om at Gud i sin barmhjertighet vil ta seg av ham, for Welby har lidt så mye og så lenge." Hjelpebiskopen lot det imidlertid ikke være tvil om sin egen reaksjon på det kontroversielle dødsfallet, i det han la til at "han også ba Gud tilgi de som tok liv av Welby".

Les erklæringen om eutanasi fra Kongregasjonen for Troslæren (5. mai 1980).

CWNews.com (4. januar 2007)

av Webmaster publisert 04.01.2007, sist endret 04.01.2007 - 12:28