Pave Benedikt XVI besøkte Caritas-suppekjøkken

Formiddagen den 4. januar besøkte pave Benedikt XVI et av Caritas sine suppekjøkken i Roma. Sist gang et slikt pavelig besøk fant sted var for 15 år siden, da Johannes Paul II i desember 1992 besøkte samme suppekjøkken ved Colle Oppio.

Suppekjøkkenet ble åpnet av Caritas i 1983 og har siden delt ut over 9 millioner porsjoner mat til fattige og hjemløse. Gennaro Di Cicco, ansvarlig for Caritas i Romas suppekjøkken, forteller:

- Det er dessverre svært mange mennesker som lever under vanskelige forhold i Roma. Vi antar at det er nesten 6000 mennesker som bor på gaten, og byen Roma har kun mulighet til å tilby sengeplass til 4000 hjemløse. Om natten kan man se en by i byen. En hard, vanskelig by med egne regler. Tusenvis av frivillige jobber for å møte og hjelpe i denne bekymringsfulle situasjonen. Det er menigheter, speidere og andre grupper som organiserer seg for å hjelpe de hjemløse.

- Det første og viktigste målet er å etablere en relasjon. Det er det vi først og fremst råder våre voluntører til å jobbe med. Dersom man klarer å etablere en relasjon, kan man siden sakte men sikkert få den trengende til å forlate gatelivet. De siste 20 årene er det mange vi har kunnet hjelpe bort fra det harde livet på gata. Det disse menneskene savner er familie, mennesker de kan bety noe for. Det er som regel ensomme mennesker som har havnet på gata etter en sosial utforbakke. Det er ikke lett å overbevise seg selv om at man har mulighet til forandring etter mange år. Det er der de frivillige kan bidra med håp, verdighet og mening, som om de var en familie for de som ikke har familie.

- Johannes Paul II sa ved sitt besøk i 1992 at "det lidende menneske berører oss".

Hva er Caritas sitt prosjekt?

- Vi har våre umiddelbare prosjekter som innebærer å tilby sengeplasser og mat til så mange som mulig. Vi har også mer langsiktige prosjekter, som innebærer støtte til hele familier i sosialt, økonomisk og psykisk sett vanskelige situasjoner.

- Vi er glade for pavens besøk. Hans oppmerksomhet har stor symbolsk betydning for en by der mennesker dør av fattigdom på gaten, og hans besøk er oppmuntrende for alle voluntørene som engasjerer seg ved å gi tid og krefter for å lindre de hjemløse sine lidelser.

Pave Benedikt XVI sa blant annet det følgende under besøket ved suppekjøkkenet:

- Jeg er glad for å kunne besøke et sted med så mye medmenneskelighet. Jeg takker alle voluntører som ser Kristus i sin sultne bror. Kristus er også i dere som gir ham noe å spise. Her forstår vi at når man hjelper sin neste, så kjenner vi Gud bedre. Han kom til oss via stallen i Betlehem som et nyfødt barn som trengte hjelp til alt. Han kom fordi han elsker oss. Kjærlighet og fattigdom går hånd i hånd. Gud ble menneske fordi han bryr seg om menneskene, hvert eneste menneske. På en måte gjør han seg synlig her hver dag under hvert måltid, der man ikke bare ønsker å tilby mat, men å tjene sin neste uten å gjøre forskjell på grunnlag av rase, kultur eller religion. Jesus elsker oss og lærer oss å elske. De ansvarlige for suppekjøkkenet og alle voluntører kan oppleve det vakre ved denne kjærligheten, å tjene og å gi, som leder til ekte lykke i vårt dypeste indre. Så annerledes enn den vi tilbys gjennom reklamen.

Vatikanradioen (4. januar 2007)

av Webmaster publisert 05.01.2007, sist endret 05.01.2007 - 13:42