Fra biskop Bernt Eidsvigs kalender i januar og februar

Her følger et utdrag av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslos kalender i årets to første måneder:

3. januar: Møte med Pastoralrådets arbeidsutvalg.

4. januar: Messe for de ansatte ved St. Sunniva skole

5.-6. januar: Deltagelse ved Kirkelig Fornyelses stevne på Gran, Hadeland. Pontifikalmesse i Nikolaikirken lørdag kl. 12.00.

7.-12. januar: Besøk hos p. Tan Peter Duc Do i Milwaukee, USA.

24. januar: Økumenisk gudstjeneste i Lunden kloster kl. 19.00.

28. januar: Høymesse i Lillehammer kl. 11.00.

30. januar-3. februar: Besøk av nuntius

30. januar: Pontifikalmesse i domkirken med nuntius kl. 18.00, møte for alle prestene

3.-5. februar: Reise til Hamburg, Tyskland. Hamburg erkebispedømme og Osnabrück bispedømme feirer 40-årsjubileum for Ansgarwerk. Biskopen preker ved vesper 4. februar i den evangeliske kirke St. Michaelis.

7. februar: Møte med Pastoralrådets arbeidsutvalg

11. februar: Besøk i Sta. Maria menighet i Askim. Høymesse kl. 12.30.

13. februar: Møte i Norsk Katolsk Bisperåd i Trondheim

21. februar: Askeonsdag. Messe kl 18.00 i St. Olav domkirke.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (5. januar 2007)

av Webmaster publisert 05.01.2007, sist endret 05.01.2007 - 18:42