Paven døpte 13 barn i Det sixtinske kapell

Som en vanlig menighetsprest døpte paven søndag, på festen for Herrens dåp i Jordan, 13 barn, som sammen med sine små søsken skapte en glad atmosfære blant Michelangelos fresker i Det sixtinske kapell. Ett av dåpsbarna var sveitsergardens kommandants fjerde sønn.

Det var en uvanlig og fantastisk ramme rundt dåpsseremonien. Paven talte om familien i Nasaret og minnet de troende på at livet er en Guds gave som vi må ta imot og i enhver sammenheng beskytte. Han oppfordret foreldrene til å ikke kun tenke på barnets helse og velbefinnende, men også på den åndelige vekst. En måte å gjøre det på er å be sammen med barna, sa paven, og å ikke glemme å vitne om Kristus til dem.

Tradisjonen med at paven selv døper en flokk med barn ble skapt av Johannes Paul II, men grunnet den nå avdøde pavens skrantende helse i hans siste leveår, ble seremonien lagt på is. Pave Benedikt XVI har imidlertid nå tatt opp tradisjonen, og han har allerede i sitt pontifikat fått døpe 23 barn.

Vatikanradioen (8. januar 2007)

av Webmaster publisert 08.01.2007, sist endret 08.01.2007 - 16:58