Bønnehelg for det forestående bispevalg

 Se også:

Helgen fredag 19. til søndag 21. januar gjennomfører Tromsø stift bønnehelg for det forestående bispevalg (selv om det er anledning for enkeltmenigheter til å legge dette til en annen helg).

Det blir opp til de enkelte menigheter og klostre hvordan dette gjøres på spesielt fredag og lørdag (faste, rosenkrans, utstilling av sakramentet osv.)

I bønnehelgen inngår søndagens høymesse som messe for bispevalg, Norsk Missale s. 784.

Følgende tekster gjelder til fritt valg:

Første lesning: Jes 61, 1-3a

Responsoriesalme: Salme 89, 4-5. 21-22. 25 og 27; omkved: V. 2a (Lov Herren, nr. 152)

Annen lesning: Ef 4, 11-16 eller Hebr 5, 1-10

Halleluja: Joh 10, 11

Evangelium: Joh 15, 9-17 eller Joh 17, 11b. 17-23

Ellers skal hver menighet en gang i måneden (hverdag) holde bispevalgsmessen inntil valget er avgjort.

Melding fra Tromsø Stift / KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (11. januar 2007)