Verdensungdomsdagene med differensiert deltageravgift

Med Vatikanets godkjennelse har arrangørene av Verdensungdomsdagene 2008 i Australia vedtatt å ta differensiert deltageravgift basert på hvilket land den enkelte pilegrim kommer fra. "Denne betalingsordningen sikrer at pilegrimer fra mer velstående land, som Australske pilegrimer, bidrar med en rimelig del av utgiftene til WYD08 og støtter pilegrimer fra mindre velstående land," heter det i en uttalelse på arrangementets offisielle hjemmeside.

Arrangørene sier at de vil operere med fire ulike deltageravgifter som baserer seg på landenes velstand - en differensiering gjort av Verdensbanken. Pilegrimer fra Australia, USA, Canada og Vest-Europa, men også fra Polen, Mexico og flere karibiske land blir bedt om å betale høyere deltageravgifter enn pilegrimer fra land med middels og lav velstand.

Listen over hvilke land som kommer i hvilke kategorier finnes på Verdensungdomsdagenes offisielle hjemmeside.

Catholic News Service (11. januar 2007)