Utnevnelser i Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo kan den 10. januar 2007 meddele de følgende utnevnelser:

- Med virkning fra første søndag i advent 2006 er p. Rory Mulligan SM utnevnt til pønitentiar i Oslo katolske bispedømme.

I St. Olav menighet i Tønsberg utnevnes Sigurd Hareide, Ewald Nebelung og Le Thien Phuong til kirkelige assistenter for tre år med virkning fra den 15. januar 2007.

I St. Olav menighet i Tønsberg utnevnes sr. Karoline Bogoczová, Mai Anandan og Halvard Olsen til kommunionsutdelere for tre år med virkning fra den 15. januar 2007.

Den 28. januar 2007 overtar Marinko Pervan ansvaret for den kroatiske sjelesorgen i bispedømmet.

Den 1. februar utnevnes p. Andreas Rupprecht SM til ungdomsprest for Norges Unge Katolikker i 50 % stilling. Han vil også arbeide i en brøk ved Familiesenteret.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) / Broen (12. januar 2007)

av Webmaster publisert 12.01.2007, sist endret 09.08.2022 - 10:49