Messefall i Hamar og Lillehammer grunnet sogneprestens/-administratorens sykmelding

Da p. Robert Kanoza SS.CC. for tiden er sykmeldt er den vanlige messeplanen i Hamar og Lillehammer inntil videre innstilt.

I Hamar opprettholdes som regel høymessen søndag kl. 11 med vikarierende prester, samt den vietnamesiske messen hver første søndag i måneden kl. 13.00. Kontakt menighetssekretær Eva Bruun-Rasmussen på 913 49 989 for evt. informasjon.

I Lillehammer opprettholdes inntil videre kun høymessen søndag kl. 17.00.

Da bispedømmet ikke har mulighet til å sette inn fast vikar i sykmeldingsperioden, er det menighetsrådene som inntil videre står for den daglige drift, under ledelse av generalvikaren.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (12. januar 2007)

av Webmaster publisert 12.01.2007, sist endret 12.01.2007 - 13:12