Føderal domstol åpner for at Vatikanet kan saksøkes i overgrepssaker

 Se også:

En føderal domstol i Kentucky har vedtatt at saksøkere i overgrepssaker også kan anlegge erstatningssak mot Vatikanet.

Dommer John Heyburn har tillatt tre menn å starte innsamling av bevis for anklagen om at representanter i Vatikanet unnlot å beskytte dem fra overgrepsprester. Avgjørelsen åpner for at saksøkerne kan kreve dokumenter utlevert fra Vatikanet samt ta vitnemål fra Vatikan-ledere. Dommeren baserte sin avgjørelse på saksøkernes påstand om at amerikanske biskoper handlet som agenter for eller ansatte av Den Hellige Stol da de tillot prester som de visste hadde begått overgrep å forbli i tjeneste. I avgjørelsen sier dommeren at Kirkens advokater har trukket denne påstanden i tvil. Dersom Den Hellige Stol kan føre bevis for at amerikanske biskoper ikke er ansatt av Vatikanet, sier dommeren, vil han kunne ta saken opp til ny vurdering.

Kentucky-vedtaket er historisk i det dette er første gang at en amerikansk domstol tillater saksøkere å forfølge et søksmål om seksuelt misbruk der Vatikanet er hovedanklagede. I tidligere saker har Kirkens advokater fått gjennomslag for argumenter for at Den Hellige Stol er immun mot søksmål med bakgrunn i dens status som suveren stat eller myndighet. I Kentucky-saken fant imidlertid retten at dersom amerikanske biskoper kan anses som ansatte av Vatikanet, så kan saken kvalifisere til behandling i en amerikansk rett - siden lovgivningen åpner for søksmål mot suverene myndigheter i de tilfeller der deres agenter eller ansatte handler i strid med amerikansk lov mens de er i offisiell tjeneste på amerikansk jord.

CWNews.com (12. januar 2007)

av Webmaster publisert 12.01.2007, sist endret 12.01.2007 - 14:15