To prester løslatt

 Se også:

To av de ni prestene fra bispedømmet Hebei som ble arrestert den 27. desember, skal nå være løslatt. I følge lokale kilder skal årsaken til løslatelsene skal være at både p. Wen Daoxiu og p. Li Yongshun har alvorlige helseproblemer.

I følge nyhetsbyrået Asia News ble de ni prestene arrestert da de møtte frem til et studiested som ikke er godkjent av Byrået for religiøse anliggender. Den kinesiske regjeringen tillater religiøs praksis kun med spesialgodkjent personell og på steder som er registrert i Byrået for religiøse anliggender, som kontrolleres av Den Patriotiske Forening (de kinesiske patriot-katolikkenes komité).

Provinsen Hebei har det største antall katolikker i Kina. Blant de 1.5 millioner katolikkene er de fleste kvinner, og majoriteten tilhører undergrunnskirken.

Liu Bainian, visepresident for de kinesiske patriot-katolikkenes komité, fortalte journalister den 30. desember 2006 at han ikke hadde hørt om de nye arrestasjonene. Han benektet også at hans komité sto i bresjen for en kampanje mot undergrunnskirken.

Ifølge Asia News er minst seks undergrunnsbiskoper fra Hebei per dags dato i forvaring eller savnet. Blant disse er biskopen av Baoding, Giacomo Su Zhimin (73), som ble arrestert i 1996.

Zenit (22. januar 2007)