Kirken i Kina vokser; pavelig brev til landets katolikker

 Se også:

Vatikanet uttalte den 20. januar, ved avslutning av et to dagers møte om Den katolske kirkes situasjon i Kina, at pave Benedikt XVI planlegger å skrive et brev til Kinas katolikker. Til tross for stadig forfølgelse og press stiger antall katolikker i Kina, og de fleste av landets biskoper og prester anerkjenner pavens autoritet, heter det i uttalelsen fra møtet som ble ledet av Vatikanets statssekretær, kardinal Tarcisio Bertone. "I lys av den vanskelige situasjonen Kirken i Kina lever under og de siste års store begivenheter, har vi analysert de mest alvorlige og prekære problemer Kirken står overfor, samt gode løsninger i tråd med de grunnleggende prinsippene om Kirkens guddommelige natur og religionsfriheten," heter det i uttalelsen.

Vatikanet sa ikke når pave Benedikt XVIs brev til katolikkene i Kina vil bli skrevet eller offentliggjort. I følge nyhetsbyrået Catholic World News spekuleres det nå rundt hvorvidt paven i brevet vil kommenterer Kirkens respons på regjeringens kontroll over Kirken i Kina. Kirkelige ledere i Roma og Kina har tidligere hatt forskjellige meninger om hva som er den beste tilnærmingen til Beijing. Noen kirkeledere oppfordrer Vatikanet til å stå imot presset fra Beijing, mens andre mener at gjenopprettelsen av normale diplomatiske bånd vil gi kinesiske katolikker større frihet.

CNS/CWN (23. januar 2007)