Abbé Pierre død

Abbé Pierre

 Se også:

Abbé Pierre, en av de store profilene i Den katolske kirke i Frankrike og grunnlegger av Emmaus-bevegelsen, døde den 22. januar etter å ha blitt rammet av en lungeinfeksjon. Abbé Pierre ble 94 år gammel.

Pierre viet sitt liv til å hjelpe hjemløse og fattige, særlig i Paris. Som sekstenåring reiste han til Italia, der han besøkte Assisi og det lille klosteret som har fått navnet "Carceri" og betyr "fengslene". Besøket gjorde sterkt inntrykk på ham og hjalp ham til å modnes i beslutningen om å bli munk. Bare 19 år gammel trådte han inn i kapusinernes klausurkloster i Lyon, etter at han ga sine eiendeler bort til de fattige. Han ble værende i klosteret i syv år og studerte filosofi og teologi, og i 1938 ble han presteviet. Grunnet dårlig helse måtte han forlate klosterlivet, men han gjorde så tjeneste i stiftet Grenoble, der han i 1942 kom i kontakt med nazismens offer og deltok i en hjelpeoffensiv. Det var her han ble kjent som "Abbé Pierre". Han lyktes med å redde en stor mengde flyktninger og organiserte et verksted for produksjon av falske dokumenter. Da man ikke lenger tok imot hans flyktninger i Sveits, organiserte han kontakter for dem i Spania. På veien hjem fra en av disse reisene til Spania ble han arrestert av Gestapo, men han klarte å flykte. Deretter ble han sendt til Algerie, gjemt i en postsekk. Etter krigen vendte han tilbake til Paris, der han startet organiseringen av sin Emmausbevegelse - som med tiden ble et nettverk som spredte seg over hele verden.

Etter en tid med politisk engasjement, innså Abbé Pierre at det allikevel var arbeidet for de fattige som var hans kall. Han fortsatte derfor sin kampanje for å hjelpe fattige og hjemløse, han skrev bøker og reiste verden rundt for å dele sine erfaringer. Da han ikke lenger kunne skrive for hånd, lærte han å anvende data. Han mottok flere hedersbevis, deriblant Balzanprisen for fred i 1991. Det er sågar laget flere filmer om Abbé Pierre.

De siste årene ble hans helse stadig forverret, og han ble også rammet av Parkinsons sykdom. Han trakk seg da tilbake i en av Emmauskommunitetene i Normandie, der han ventet på det han selv kalte "den lange ferien". Selv i denne perioden gikk han ut på gater og torg for å forsvare innvandrere, foraktede og hjemløse. Han kjempet med myndighetene for deres rettigheter, og han foretok lange reiser til steder som Benin, Burkina Faso, Japan og Brasil. Da han til slutt ikke kunne gå ut og treffe de som i dag kalles "sans papiers", innvandrere uten dokumenter, kontrollerte han at hans medarbeidere fortsatte arbeidet for deres forsvar. Hans nettverk av kommuniteter til de fattiges hjelp har vokst fram over hele verden.

Pave Benedikt XVI, ved statssekretær Tarcisio Bertone, sendte den 23. januar kondolansetelegram til kardinal Jean-Pierre Ricard, erkebiskop av Bordeaux. Den hellige fars kondolansetelegram gjengis her i engelsk oversettelse:

Informed of the death of Abbé Pierre, the Holy Father gives thanks for his activity in favor of the poorest, by which he bore witness to the charity that comes from Christ. Entrusting to divine mercy this priest whose whole life was dedicated to fighting poverty, he asks the Lord to welcome him into the peace of His kingdom. By way of comfort and hope, His Holiness sends you a heartfelt apostolic blessing, which he extends to the family of the departed, to members of the communities of Emmaus, and to everyone gathering for the funeral.

Vatikanradioen / Vatican Information Service (23. januar 2007)

av Webmaster publisert 23.01.2007, sist endret 23.01.2007 - 22:57