Dominikanerne inviterer til retrett/fordypningsseminar med p. Bernard Durel O.P.

"Motstand og tilgivelse"

Maïti Girtanners liv

Vi tar utgangspunkt i Michel Farins film for fransk TV hvor han samtaler med Maïti Girtanner om hennes liv og om hennes tolkning av Markusevangeliets pasjonshistorie.

Sted: St. Dominikus kloster, Neuberggaten 15, Majorstua, Oslo

Tid: Fredag 2. mars 2007 kl. 18.00 - 21.00 og lørdag 3. mars 2007 kl. 09.00 - 17.00

Retrettleder: P. Bernard Durel O.P.

Påmelding: Til Dominikanerne, tlf. 22 43 07 71 (mandag til fredag kl. 10.00 - 13.00)

Pris: Kr. 500.-

Maïti Girtanner var en ung, lovende pianistinne da krigen brøt ut i 1940. Hun gikk umiddelbart inn i motstandsbevegelsen. Hun ble arrestert i 1943 og utsatt for medisinsk eksperimentel tortur. Maïti snakker om et "nærvær" i sjelen som berører dem hun møter. Etter 40 års forbønn for Leo, legen som utførte torturen, møtes de til en forløsende og tilgivende samtale. Filmen er laget etter dette møtet. Hun har også undervist i filosofi.

For ytterligere informasjon, kontakt Ellen R. Stokke på tlf. 90 13 06 83.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (24. januar 2007)

av Webmaster publisert 24.01.2007, sist endret 24.01.2007 - 12:52