Kardinal ser muligheter for diplomatiske bånd mellom Vatikanet og Vietnam

Kardinal Pham Minh Man

 Se også:

Etableringen av diplomatiske forbindelser mellom Vietnam og Vatikanet kan snart bli en realitet, i følge kardinal Pham Minh Man.

Erkebiskopen av Ho Chi Minh-byen uttalte dette til nyhetsbyrået AsiaNews, kvelden før møtet mellom pave Benedikt XVI og den vietnamesiske statsminister Nguyen Tan Dung torsdag den 25. januar. I følge AsiaNews er dette det første møte mellom en pave og landets statsminister noensinne.

"I november møtte jeg og noen biskoper presidenten for Den Sosialistiske Republikken Vietnam, Nguyen Minh Triet," fortalte kardinalen. "Vi diskuterte og utvekslet synspunkter på religionsfrihet, eiendomsrett og Kirkens ansvar for landets utvikling, særlig innen områdene utdannelse og helsevesen. Presidenten ga løfter om at regjeringen gradvis vil komme ønskene i møte."

"Jeg tror at Vatikanet og de vietnamesiske myndighetene gjennom møter og dialog vil kunne forstå hverandre bedre og forbedre sitt forhold. Jeg tror også at det nå er tid for offisielle relasjoner. Spørsmålet om diplomatiske bånd [med Vatikanet] tar gradvis form i det sosialistiske landet, og jeg tror at det meget snart vil virkeliggjøres."

Man har de siste månedene sett en positiv utvikling i forholdet mellom Vatikanet og Vietnam. I november 2005 reiste kardinal Crescenzio Sepe, daværende prefekt for Kongregasjonen for Folkenes Evangelisering, til Hanoi for å ordinere 57 nye prester; en uvanlig stor gruppe i et land der regjeringen tidligere har begrenset adgangen til seminarene for å holde antall prestekandidater og prestevielser nede. I mai 2006 annonserte Vatikanet utnevnelsen av Joseph Chau Ngoc Tri til biskop av Da Nang - i forståelse med Vietnams kommunistiske regjering - en begivenhet som løste opp i en meget fastlåst situasjon som oppsto da den vietnamesiske regjering nektet å godkjenne Vatikanets utnevnelser.

Det er ca. 6 millioner katolikker i Vietnam, noe som utgjør ca. 7 % av befolkningen. I Asia er det kun på Filippinene at man finner en like høy andel katolikker.

I følge AsiaNews vil regimet i Hanoi forbedre religionsfriheten dels for at Vietnam skal kunne bli medlem av WTO, dels for at landet trenger Den katolske kirkes sosiale innsats i skoler og hjelpearbeid. Per i dag er det ingen formelle diplomatiske forbindelser mellom Den Hellige Stol og Vietnam.

Zenit / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) , 25. januar 2007 (25. januar 2007)

av Webmaster publisert 25.01.2007, sist endret 25.01.2007 - 15:08