Giottos bilder til Oslo - seminar med p. Ellert Dahl O.P.

Inntoget i Jerusalem av Giotto.

Mange kjenner til Giottos fresker fra Assisi og fra Scrovegni-kapellet i Padova. Nå kommer bildene fra Padova til Oslo som plansjer i størrelse 1:3 av de opprinnelige. Etter at freskene gjennomgikk en omfattende restaurering i 2002, ble det laget en utstilling, "Giotto i Padova", om har vært vist verden rundt. Den italienske stats eksportråd i Oslo er arrangør for utstillingen som i Nordberg menighetshus blir laget som et stilisert kapell og vil være tilgjengelig i perioden 1. mars - 15.april. I tilknytning til utstillingen er det lagt opp til et omfattende program med et kunsthistorisk, kirkelig og musikalsk innhold.

I forbindelse med utstillingen holder dominikanerpater og kunsthistoriker Ellert Dahl seminar den 3. mars med temaet:

"Fra Ord til bilde. Giotto maler frelseshistorie i Scrovegni-kapellet."

Giotto (1267 - 1337) gjenoppdaget kunsten ved å skape dybdeillusjon på en plan flate og han hadde syn både for helheten og for detaljer. Bildene ble et vendepunkt idet de innleder en ny epoke i malerkunstens historie - renessansen. Giotto laget en syklus med 38 bilder i tre motivkretser. For det første er det scener fra Joakim og Annas liv, slik apokryfe skrifter beskriver dem, og det er mange scener fra Marias liv. Den tredje gruppen er bilder fra Jesu fødsel, liv, død og oppstandelse. I tillegg har kapellet en endevegg som viser dommens dag.

For mer informasjon om program og åpningstider, se www.nordbergmenighet.no eller ring tlf. 40 21 02 41.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (26. januar 2007)

av Webmaster publisert 26.01.2007, sist endret 26.01.2007 - 10:42