Fremdeles mange spedalske, advarer Vatikanet

Selv om spedalskhet kan kureres, fortsetter sykdommen å påvirke 10 millioner mennesker over hele verden, advarer Det pavelige råd for den pastorale assistanse til helsearbeidere.

Kardinal Javier Barragán, president for det pavelige rådet og derved Vatikanets "helseminister", uttalte dette i et budskap publisert i forkant av den 54. Verdensdagen for spedalskhet, som markeres søndag den 28. januar.

Fremskritt i medisinsk forskning, heter det i budskapet, "har i vår felles bevissthet skapt en forestilling om at denne sykdommen, siden den kan kureres, omtrent har forsvunnet fra verden; på denne måten har spedalskhet blitt en 'glemt sykdom'. Men dette er dessverre ikke tilfelle."

Budskapet siterer data fra Verdens Helseorganisasjon fra august 2006, som viser at det "fremdeles er 219 826 nye tilfeller av spedalskhet hvert år, og ca. 602 nye tilfeller hver dag." Kardinal Barragán understreker imidlertid at antall spedalske har gått ned som et resultat av prevantive tiltak og kjemoterapi.

Kardinalen forklarer videre at man i dag finner flest spedalske i underutviklede områder, med dårlig hygiene og manglende tilgang på grunnleggende helsetjenester.

Budskapet oppfordrer "de troende i kirkelige fellesskap til å intensivere spredningen av nødvendig informasjon og med det... være til hjelp for de som har gitt seg selv til tjenesten for våre brødre og søstre som er smittet av leprabasillen."

Det er i følge kardinal Barragán særlig viktig at man sender ut spesialisert helsepersonell som kan hjelpe misjonærer og ordenfolk i arbeidet med å forhindre smitte og å behandle sykdommen.

Kardinalens budskap reflekterer videre rundt Kristi invitasjon i forbindelse med lignelsen om den barmhjertige samaritan: "Gå du og gjør som han."

Zenit (26. januar 2007)

av Webmaster publisert 26.01.2007, sist endret 26.01.2007 - 17:39