Vietnamesisk statsminister møtte paven

 Se også:

Den Hellige Stols pressekontor sendte ut følgende melding den 25. januar 2007, i forbindelse med den vietnamesiske statsministeren Nguyen Tan Dangs audiens hos Den Hellige Far samme dag:

I morges, torsdag den 25. januar 2007, ble Nguyen Tan Dang, statsminister i Den Sosialistiske Republikk Vietnam, mottatt i audiens av Den Hellige Far Benedikt XVI. Deretter hadde han et møte med statssekretær Tarcisio Bertone SDB og erkebiskop Dominique Mamberti, sekretær for statssekretariatets seksjon for relasjonene med statene.

Den Hellige Stol ga uttrykk for tilfredshet over besøket, som markerer et nytt og viktig steg mot en normalisering av de bilaterale forholdene. Disse forbindelsene har, i løpet av de siste år, gjort konkrete fremskritt gjennom at det er gitt mer rom for religiøs frihet for Den katolske kirke i Vietnam.

I løpet av samtalene ble oppmerksomheten vendt mot de problemene som fortsatt eksisterer, som forhåpentligvis vil bli behandlet og løst gjennom eksisterende kanaler for dialog. Dette vil kunne føre til et fruktbart samarbeid mellom Kirken og staten, noe som vil gjøre at katolikker i enda større grad kan bidra positivt til landet gjennom fremme av moralske verdier særlig blant ungdom, samt en solidaritetskultur og karitativ støtte til den svakerestilte del av befolkningen.

Dessuten ble det utvekslet meninger om den aktuelle internasjonale situasjonen, særlig med sikte på en felles forpliktelse til å fremme fred og til å finne løsninger på tidens alvorlige problemer.

Dette var første gang at en statsminister fra Den Sosialistiske Republikken Vietnam møtte Den Hellige Far og de øverste autoriteter i statssekretariatet.

Vatican Information Service, 25. januar 2007 (29. januar 2007)

av Webmaster publisert 29.01.2007, sist endret 29.01.2007 - 13:35