Åpen forelesning om det petrinske embede 8. februar

Det pavelige universitetet Angelicum i Roma

Torsdag den 8. februar kommer prorektor fra teologifakultetet ved Det pavelige universitet Angelicum i Roma til Menighetsfakultetet (MF) i Oslo for å holde forelesning om utviklingen av doktrinen om det petrinske embede, særlig sett i lys av Det første Vatikankonsil (1871).

Robert Christian er dominikaner og underviser til daglig i dogmatisk teologi ved Angelicum, med særlig fokus på sakramentsteologi, ekklesiologi og pastoral spiritualitet. Han er i Norge for å undervise i emnet KAT233 Katolsk ekklesiologi, som er et samarbeidsprosjekt mellom MF og St. Dominikus teologiske seminar.

Forelesningen finner sted kl. 12.15-14.00 i Auditorium III, og den er åpen for alle interesserte.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (7. februar 2007)

av Webmaster publisert 07.02.2007, sist endret 07.02.2007 - 10:43