Ordenssøstre og nonner sto imot presset fra det hemmelige politi

 Se også:

Polske ordenssøstre og nonner sto bedre imot presset fra kommunistenes hemmelige politi enn geistligheten gjorde, i følge en studie foretatt av landets kvinnelige ordenssamfunn. Etter å ha studert arkivet ved "Instituttet for Nasjonalt Minne", har man funnet at det i løpet av 1980-tallet var så få som 30 mennesker med tilknytning til kvinnelige ordenssamfunn som lot seg rekruttere som informanter, fortalte moder Jolanta Olech, Ursula-søster og president for "Rådet for Kvinnelige Ordenssamfunn" i Polen. "De 30 informantene vi kjenner til inkluderer til og med legfolk som arbeidet i husene eller klostrene, så vel som prester som var kapellan for søstrene," fortalte moder Jolanta til Catholic News Service. Kommunistenes hemmelige politi "forsøkte å rekruttere alle med en viss posisjon: priorinner, kateketer, søstre som arbeidet for kirkelige institusjoner, til og med nonner i kontemplative ordener som sjelden forlot klausuren," fortalte moder Jolanta det katolske nyhetsbyrået. "Men de lyktes ikke."

Catholic News Service, 8. februar 2007 (9. februar 2007)

av Webmaster publisert 09.02.2007, sist endret 09.02.2007 - 12:01