Antall katolikker og prester øker i Asia og Afrika

 Se også:

Antall katolikker og prester i verden økte sakte men sikkert i 2005, i følge Vatikanets nye årbok. "Annuario Pontificio 2007", som ble presentert av pave Benedikt XVI den 12. februar, slår fast at det ved utgangen av 2005 var 1,115 milliarder katolikker i verden.

I en kommuniké fra Vatikanet heter det at "siden denne relative veksten ligger svært nær veksten i den generelle populasjonen - 1,2 % - er prosentandelen av katolikker i verden nærmest uendret - 17,2 %." Visse steder i verden ser man imidlertid en vekst som er større enn den generelle befolkningsøkningen. I Afrika er det en vekst i antall katolikker på 3,1 %, mens den generelle befokningsøkningen er på 2, 5%.

"Også på det asiatiske og amerikanske kontinentet er det registert en større økning i antall katolikker enn befolkningsøkningen generelt, 2,71 % mot 1,18 % i Asia, og 1,2 % mot 0,9 % i Amerika," heter det videre i Vatikanets kommuniké.

Prester

Den pavelige årboken viser at antall bispedømme- og ordensprester økte til 406 411 i 2005, fra 405 891 året før - noe som utgjør en økning på 0.13 %. Den prosentvise økningen var mye større for Asia og Afrika, henholdsvis 3,8 % og 3,55 %. Dette står i kontrast til Europa og Amerika, der antall prester ble redusert med et halvt prosentpoeng, og til Australia som har en reduksjon på 1,8 %.

Med tanke på hvilket kontinent som bidrar med flest prester, heter det i kommunikéen: "Til sammen bido Afrika og Asia med 19,58 % av verdens totale antall i 2004; i 2005 har deres bidrag vokst til 20,28 %." Det amerikanske kontinentet bidrar fremdeles med ca. 29,8 %. Også i Oseania er antallet stabilt, nemlig ca. 1 %. "Det eneste kontinentet der vi ser at andelen går ned, er i Europa," sier Vatikanet. "I 2004 representerte de 199 978 prestene nesten 49,3 % av de geistlige. Ett år etter har dette minket til 48,8 %."

Den pavelige årboken rapporterer videre at man i Afrika, Asia og Amerika ser en økning i antall seminarister, mens tallet synker i Europa. I Oseania holder antall seminarister seg stabilt.

"I 2005 var 32 av 100 prestekandidater amerikanske, 26 asiatiske, 21 afrikanske, 20 europeiske og en fra Oseania," heter det i kommunikéen.

Zenit, 12. februar 2007 (13. februar 2007)

av Webmaster publisert 13.02.2007, sist endret 13.02.2007 - 12:57