Ungdom og seksualitet - første høringsrunde

 Se også:

Norges Unge Katolikker (NUK), Kateketisk Senter og Familiesenteret har utarbeidet en første skisse til en plan for katolsk seksualundervisning, som i disse dager er sendt ut til høring. Aktørene oppfordrer særlig ungdom og foreldre til å sende tilbakemeldinger på skissen. Det er fint om man ved ved tilbakemelding oppgir navn, kjønn og alder. Svar kan sendes inn til familie@katolsk.no innen 1. mars.

En nærmere beskrivelse av prosjektets visjoner, mål osv. følger nedenfor. Se også hele høringsbrevet.


Kjære deltakere på seminaret om Ungdom og seksualitet, prester, kateketer og barne- og ungdomsledere

SITUASJON

Som vi sammen slo fast på seminaret 3. og 4. november, møter ungdom i Norge generelt et seksualisert og trivialisert syn på kjærlighet, med sterkt sexpress i vennemiljø og gjennom helsetilbud der visjonen om seksuallivets utfoldelse innenfor et livslangt forpliktende kjærlighetsforhold mellom mann og kvinne ofte blir borte. Katolsk ungdom har lite å støtte seg til stilt overfor denne virkeligheten. De har et stort behov for formasjon. Som kirke er det vår oppgave og plikt å formidle katolsk lære til våre unge gjennom de institusjoner Kirken driver eller er i berøring med, fremfor alt katekese, skole og hjem.

VISJON

NUKs, Familiesenterets og Kateketisk Senters visjon er:

  • å gi våre unge et syn på kjærlighetslivet som er sant og i overensstemmelse med Guds ord og Kirkens lære.
  • å meddele gleden, skjønnheten, sprengkraften og ansvaret vår fruktbarhet innebærer.
  • at de unge blir utrustet med redskaper - en måte å tenke på (et verdenssyn og et livssyn), som hjelper dem til å leve sitt liv.
  • at de unge blir utrustet til å kunne svare på spørsmål om Kirkens lære om kyskhet, seksualitet og kjærlighet - spesielt i skolesammenheng.

MÅL

Ut fra innspillene som kom frem på seminaret arbeider vi nå med å lage en katolsk seksualundervisning for ungdom i aldersgruppen 12-15/16 år. Målet er et undervisningsopplegg som kan brukes både i våre skoler og i katekesen/fermingsforberedelsen. Vi ønsker også at dette skal være en støtte og et supplement til foreldrenes oppdragelse.

METODE

Vi har systematisert resultatene fra seminarets verkstedgrupper, og arbeider nå med å fylle inn med aktuelt og faglig grundig bakgrunnsstoff. Det er nødvendig å finne en pedagogisk god tilnærming når det gjelder språk, form og visuelt uttrykk. Et av våre verktøy er å bruke alle seminardeltagerne som aktive informanter og rådgivere. Dere innbys derfor nå til å gi oss tilbakemelding på de første skissene vi presenterer for dere. Vi ønsker at dere gir oss kommentarer på tema og metode hver for seg. Dere må også gjerne sende oss forslag til billedmateriale, film, musikk og tekster.

Vi ønsker tilbakemelding på:

1. Oppleggets målgrupper 7.-10.klasse?

2. Innhold

3. Metoder

Fristen for tilbakemeldinger har vi satt til 1. mars. Dere må gjerne sende dem til oss på e-post: familie@katolsk.no eller skrive inn til Familiesenteret, Akersveien 16 A, 0177 Oslo.

Vi gleder oss til å høre fra dere!

Vennlig hilsen i Kristus

Marta Bivand Erdal, Alexander Golding, Isabel Sanchez, pater Andreas Rupprecht, Maria Fongen, Elisabeth Schjetne, Marieke van den Berg og Torvild Oftestad.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (19. februar 2007)

av Webmaster publisert 19.02.2007, sist endret 19.02.2007 - 14:32