Paven feirer askeonsdagsmessen i St. Anselmo

Utdeling av askekors

I år innledes fastetiden den 21. februar, og askeonsdag vil pave Benedikt XVI lede en gudstjeneste i kirken St. Anselmo på Aventinerhøyden i Roma. Etter gudstjenesten vil kardinaler, erkebiskoper, biskoper, benediktinermunker fra St. Anselmo, dominikanere fra Sta. Sabina og legfolk delta i en botsprosesjon til basilikaen Sta. Sabina. Deretter feirer paven den tradisjonelle askeonsdagsmessen i Sta. Sabina, med utdeling av askekors.

Askeonsdag er den dagen den førti dager lange fasten før påsken begynner. Ordet faste kommer fra norrønt «fasta», avledet av «fast», som egentlig betyr å «fastholde religiøse forskrifter». Fasten kommer forut for og forbereder på påsken. Det er en tid for å høre Guds ord, å omvende seg, å forberede for og minnes dåpen, for å forsone seg med Gud og sin neste og for en mer hyppig bruk av midlene i «den åndelige kamp»: bønn, faste og gode gjerninger (Jf. Matt 6,1-6.16-18). Det å strø seg med aske symboliserer svakhet og dødelighet og behovet for å bli løskjøpt gjennom Guds nåde. Dette er langt fra å bare være en ytre handling, og Kirken har bevart bruken av aske for å symbolisere den holdning av indre bot som alle døpte er kalt til i fastetiden.

Askeonsdag er faste- og abstinensdag. Abstinens betyr som oftest å avstå fra kjøtt, men Den nordiske bispekonferansen er litt vagere i sine regler: «Det å faste betyr en merkbar reduksjon av det man spiser til daglig. Abstinens vil si at vi gir avkall på en spesiell form for mat, drikke eller fornøyelse. De som er over 18 år er forpliktet av fastebudet inntil de begynner sitt 60. år, mens alle over 14 år skal overholde abstinensbudet. Prester og foreldre bør lære barn som ennå ikke er bundet av faste- og abstinensbudet, betydningen av å praktisere botens ånd.»

I Oslo blir det pontifikalmesse med utdeling av askekors i St. Olav domkirke onsdag den 21. februar kl. 18.00.

Les mer om askeonsdag og fastetiden her.

Vatican Information Service, 15. februar 2007 / KI-Katolsk Informasjonstjenste (Oslo-PEO) (20. februar 2007)

av Webmaster publisert 20.02.2007, sist endret 20.02.2007 - 13:09