Kardinal Martini 80 år

Kardinal Carlo Maria Martini SJ

 Se også:

Kardinal Carlo Maria Martini, tidligere erkebiskop av Milano, feiret den 15. februar sin 80-årsdag. Derved passerte han også aldersgrensen for deltagelse i fremtidige pavevalg.

Kardinal Martini, som av mange betegnes som frontfigur for Kirkens mer liberale krefter i Europa, har selv vært hyppig omtalt som mulig kandidat til pavestolen. Siden han fratrådte som erkebiskop av Milano i 2002, kort etter sin 75-årsdag, har han levd tilbaketrukket i Jerusalem. Han har imidlertid fortsatt med å uttale seg om kontroversielle saker, der han ikke sjelden inntar et standpunkt som utfordrer Vatikanets offisielle linje - nå senest i spørsmålet om en verdig død og retningslinjer rundt forskning på befruktede egg.

Etter å ha blitt presteviet hos jesuittene i 1952, ble Martini i 1979 erkebiskop av Milano, Europas største erkebispedømme. Han ble kreert til kardinal av pave Johannes Paul II i 1983.

Per dags dato er det 184 medlemmer av kardinalkollegiet, hvorav 109 er under 80 år. Antall kardinaler som er stemmeberettigede ved et konklave vil derfor forbli 109 inntil 31. mars, med mindre en kardinal skulle avgå ved døden innen den tid. Denne datoen fyller nemlig også kardinal Eduardo Martinez Somalo 80 år.

CWNews.com, 16. februar 2007 (20. februar 2007)

av Webmaster publisert 20.02.2007, sist endret 20.02.2007 - 15:28