P. Gunther Jäger, Mosjøen, i halvt års permisjon

P. Gunther Jäger, Mosjøen, er innvilget et halvt års rekreasjonspermisjon

Bispedømmeadministrator i Tromsø stift, msgr. Torbjørn Olsen, har den 19. februar 2007 innvilget pastor Gunther Jäger et halvt års rekreasjonspermisjon fra embetet som sogneprest i Den Hellige Ånds menighet i Mosjøen. Han vil være fraværende fra menigheten fra 27. februar til 26. august 2007.

Bispedømmeadministratoren har samtidig utnevnt pater Dariusz Banasiak O.Cist., Bjørnevatn, til sogneadministrator i Den Hellige Ånds menighet. Pater Banasiak beholder samtidig sitt embete som kapellan i St. Mikaels menighet, Hammerfest.

Melding fra Tromsø Stift / KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (21. februar 2007)

av Webmaster publisert 21.02.2007, sist endret 21.02.2007 - 10:29