St. Hallvard menighet inviterer til pilegrimstur til Sverige

Statue av Den hellige Birgitta av Sverige

St. Hallvard menighet v/pilegrimsgruppen inviterer igjen til pilegrimstur. Vi har valgt å legge turen østover mot Sverige og følger spor etter Olav den Hellige. Deretter går turen sydover til Vadstena, hvor vi besøker steder knyttet til den hellige Birgitta i og utenfor byen. Reisen går videre til området rundt Lidköping, hvor vi bl.a. besøker Skara og Husaby - der Sveriges kristning først fant sted og man finner mange minner og spor av den første kristne tid i vårt naboland.

Når: 31. mai - 3. juni 2007

Pris: Foreløpig prisanslag er kr. 3.600,- per person i dobbeltrom. Dette inkluderer reise, overnatting og kost. Tillegg for enkeltrom er kr. 475,-

Vi har allerede mange fra egen menighet som har meldt sin interesse, men har enda noen plasser som vi håper at noen fra andre menigheter vil benytte. Frist for påmelding er 5. mars 2007. Interesserte bes melde fra til menighetskontoret, tlf. 23 30 32 00.

For mer informasjon, kontakt pilegrimsgruppen ved Berit Müller (tlf 22278897), Berit Pettersen (tlf 95034350) eller Frøydis Gustavsen (tlf 91690511).

Medling fra St. Hallvard menighet / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (21. februar 2007)

av Webmaster publisert 21.02.2007, sist endret 21.02.2007 - 10:47