Pavens brev til erkebiskop Wielgus

 Se også:

Vatikanets pressekontor offentliggjorde den 21. februar et brev sendt av pave Benedikt XVI til erkebiskop Stanislaw Wielgus, i forbindelse med at Wielgus nylig trakk seg som overhyrde for erkebispesetet Warsawa etter anklager om kollaborasjon med det hemmelige politi under kommunistregimet. Wielgus vedgikk like før innsettelsen at beskyldningene ikke var grunnløse, og han fratrådte den 7. januar, dagen da han skulle ha blitt innsatt.

* * *

Til vår elskede bror

Erkebiskop Stanislaw Wielgus

Jeg har med stor omsorg lest Deres Eksellenses vakre brev av den 8. januar og takker deg varmt for den tillitsfulle måten du åpner deg for meg på - der du beskriver den smerte og lidelse du har kjent i hjertet hele ditt liv som prest og biskop, frem til avgangen som erkebiskop av Warsawa.

Den siste tiden har jeg vært med deg i din smerte og forsikrer deg om min åndelige nærhet og broderlige forståelse.

Med tanke på fortiden, er jeg meget klar over hvilke eksepsjonelle omstendigheter du tjenestegjorde under, da kommunistregimet i Polen benyttet seg av alle midler for å kneble befolkningens frihet, og på en særlig måte de geistlige.

Som rektor ved Universitetet i Lublin, og som biskop av Plock, har du vist en stor hengivelse og dyp kjærlighet til Jesus Kristus og hans Kirke.

Da du for en måned siden presenterte din avskjedssøknad, gitt at situasjonen som var oppstått ikke gjorde det mulig for deg å tre inn i den biskoppelige tjeneste med den nødvendige autoritet, forsto jeg tydelig at denne handlingen viste en dyp følsomhet for Kirken i Warsawa og Polens beste, og også din ydmykhet for og uavhengighet fra embeter.

Først og fremst ønsker jeg å oppmuntre deg til å fortsette fremover med mot og fred i ditt hjerte. Jeg ønsker for deg at du fortsetter din tjeneste for Kristus, på den måten som måtte være mulig, slik at du kan bruke din umåtelig store kunnskap og hengivelse i prestegjerningen til beste for den elskede Kirken i Polen.

I dag, som i tidligere tider, er det episkopale oppdraget preget av lidelse. Måtte vår Herre velsigne deg. Til hjelp vil også vennskap med dine brødre biskopene og mennesker som har kjent deg og verdsetter deg være.

Fra mitt hjertes dyp, og ved å alltid huske deg i mine bønner foran Herren og den hellige Jomfru Maria, gir jeg deg fra hjertet en spesiell apostolisk velsignelse - i håp om rik himmelsk nåde.

Fra Vatikanet 12. februar 2007

Pave Benedikt XVI

Zenit, 21. februar 2007 (22. februar 2007)

av Webmaster publisert 22.02.2007, sist endret 22.02.2007 - 16:03