Apostolisk formaning om eukaristien offentliggjøres snart

 Se også:

Pave Benedikt XVI har annonsert at han snart vil offentliggjøre den apostoliske exhortasjon (formaning) som oppsummerer arbeidet fra bispesynoden om eukaristien, som fant sted for 16 måneder siden. Apostoliske formaninger (eller exhortasjoner) er dokumenter av en universell karakter som er en tanke mindre høytidelige enn encyklikaer. De er ofte svært lange og går i dybden om det emnet de behandler.

Den aktuelle formaningen er rett rundt hjørnet, fortalte Den Hellige Far til bispedømmet Romas prester under det årlige fastemøtet i Vatikanet torsdag den 22. februar.

I juni 2006 kunngjorde biskopene som deltok i synoden at deres konklusjoner var klare og at anbefalingene var overrakt Den Hellige Far.

Bispesynoden møttes i oktober 2005 for å diskutere temaet "Eukaristien - kilde til og høydepunkt i Kirkens liv og misjon", og 256 biskoper fra 118 land deltok i samtalene. I motsetning til tidligere synoder, offentliggjorde biskopene denne gang en "uoffisiell" liste over de 50 forslagene de konkluderte med. Vanligvis unndras konklusjonene offentligheten inntil paven har fått vurdert dem og utformet sin apostoliske exhortasjon på grunnlag av anbefalingene. Paven selv ga imidlertid denne gang tilsutning til at konklusjonene kunne offentliggjøres.

Under sitt møte med bispedømmet Romas prester den 22. februar, fortalte paven at hans apostoliske exhortasjon vil inneholde en serie meditasjoner over noen av de mest sentrale punktene fra synoden.

Den Hellige Far nevnte ikke i løpet av møtet noe om den motu proprio (dispensasjon) han forventes å kunngjøre i nær fremtid, som etter sigende vil åpne for en mer utstrakt bruk av den prekonsiliære latinske liturgi. Flere Vatikan-journalister regner med at en slik motu proprio vil kunngjøres i forbindelse med den apostoliske exhortasjonen, men dette er ikke bekreftet av Den Hellige Stol.

CWNews.com, 22. februar 2007 (23. februar 2007)

av Webmaster publisert 23.02.2007, sist endret 23.02.2007 - 15:50