Paven i samtaler med Sør-Koreas president

 Se også:

Pave Benedikt XVI sa i samtale med Sør-Koreas president Roh Moo-hyun den 15. februar at han deler folks bekymring over det kjernefysiske våpenkappløpet i regionen.

Ved hjelp av tolker førte paven og presidenten en 25 minutter lang privat samtale. Deretter overrakte paven et brev til presidenten, der Den hellige far uttrykte sin engstelse for Nord-Koreas kjernefysiske program og for det faktum at familier fremdeles er splittet av den ugjennomtrengelige grensen mellom de to landene.

Rohs besøk i Vatikanet fant sted kun to dager etter at Nord-Korea, Syd-Korea, Kina, Japan, Russland og USA fikk i stand en midlertidig avtale om stans i uviklingen av nye kjernefysiske våpen i Nord-Korea. Avtalen pålegger Nord-Korea å stenge sin viktigste atomreaktor, slippe inn internasjonale inspektører og å rapportere all kjernekraftrelatert virksomhet i landet. Som gjenytelse for Nord-Koreas ettergivenhet har de aktuelle landene lovet betydelig hjelp, særlig i form av brenselolje.

I sitt brev til Roh skrev paven at "risikoen for et kjernefysisk våpenkappløp i regionen" er "kilde til en bekymring som fullt og helt deles av Den hellige stol". Han appellerte til de seks landene som er involvert i avtalen om "å anstrenge seg maksimalt, gjennom fredelige midler, for å løse opp den nåværende spenningen og å holde seg borte fra enhver handling eller initiativ som kan sette forhandlingene på spill". Paven gjentok også et poeng han flere ganger tidligere har vektlagt, nemlig at landene i forhandlingsprosessen ikke må nekte, ei heller true med å nekte, humanitær hjelp til Nord-Koreas fattige innbyggere.

Pave Benedikt sa videre til presidenten at han forsto den lidelse folk på begge sider av grensen har måttet tåle i over 50 år, som følge av at Korea er delt i to. "Familier har blitt splittet, nære slektninger er atskilt fra hverandre", sa han og fortsatte: "Vær så snill, la dem få vite at jeg i ånden er med dem i deres lidelse." "Av medlidenhet med disse ber jeg for en rask løsning på dette problemet, som skremmer så mange fra å ha kontakt med hverandre", sa han.

I en erklæring datert den 15. februar har tjenestemenn fra Nord-Korea og Sør-Korea kunngjort at de to lands regjeringer i løpet av februar vil gjenoppta samtalene om handel og humanitær bistand.

Catholic News Service (26. februar 2007)

av Webmaster publisert 26.02.2007, sist endret 26.02.2007 - 11:56