"Bønn for kall " fredag 2. mars: Focolare

Fredag den 2. mars er det igjen "Bønn for kall" i menighetene i Oslo katolske bispedømme. Bakgrunnen er at biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. i januar 2006 vedtok at det hver første fredag i måneden skal feires messe for preste- og ordenskall i samtlige menigheter i bispedømmet.

I Oslo feires messen i St. Olav domkirke som oftest av biskopen eller generalvikaren. Her blir det også arrangert treff i menighetssalen etter messen - der ett eller flere ordenshus/fellesskap presenterer seg.

Fredag den 2. mars er det Focolare-bevegelsen som forbereder messen i domkirken og inviterer til kirkekaffe i menighetssalen, der de vil presentere seg. Messen feires av biskop Bernt Eidsvig.

Velkommen!

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (27. februar 2007)

av Webmaster publisert 27.02.2007, sist endret 27.02.2007 - 12:00