Universitetet i Regensburg gir ut pavens samlede verker

Universitetet i Regensburg, hvor pave Benedikt XVI gjennom flere år underviste i teologi og hvor han i fjor hold sin meget omtalte forelesning, planlegger å utgi pavens samlede verker. Prosjektet vil omfatte alle bøker og essayer skrevet av Joseph Ratzinger fra hans dager som teologiprofessor og frem til i dag. Samlingen, som må publiseres i flere volum, vil også inneholde kommentarer fra universitetets lærde. Med støtte fra bispedømmet Regensburg planlegger universitetet også å opprette en fakultetsstilling i pave Benedikts skrifter.

Den hellige far underviste i teologi ved universitetet i Regensburg fra 1969 til 1977, da han ble utnevnt til erkebiskop av München. Han har fremdeles en bolig i nærheten og er registret ved universitetet, i kraft av at han er utnevnt til æresdoktor.

CWNews.com, 23. februar 2007; o:kd (27. februar 2007)

av Webmaster publisert 27.02.2007, sist endret 27.02.2007 - 14:47