Evangeliseringsuke i Sta. Maria menighet i Askim 8. - 11. mars

 Se også:

I 2006 satte Oslo katolske bispedømme i gang et nyevangeliseringsprosjekt. Gjennom å arrangere evangeliseringsuker i våre menigheter ønsker bispedømmet å styrke de troendes bevissthet om Kirkens misjonerende oppdrag. Forkynnelse, sjelesorg og forbønn står sentralt i denne uken, som organiseres av den enkelte menighet, men som ledes av ulike prester og søstre.

I forbindelse med lanseringen av prosjektet uttalte biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo:

«En fornyelse av den enkelte troendes liv, er en fornyelse av menighetens liv, av Kirkens liv - jeg ønsker at alle menigheter må ta imot denne muligheten, og bidra til å vekke de troendes iver for å forkynne gleden, friheten og håpet som livet i Kristus gir.»

Flere av bispedømmets menigheter har allerede hatt sine evangeliseringsuker, og det meldes om godt oppmøte og meget positiv respons. Neste menighet som arrangerer uken er Sta. Maria menighet i Askim - ledet av p. Heinz-Josef Catrein SS.CC. og sr. Anne Bente Hadland OP.

Evangeliseringsuke i Sta. Maria menighet i Askim

Fra 8. til 11. mars 2007

Torsdag 8. mars: "Blinde ser - døve hører"

KL. 18.00 Messe (frembæring av lys som tegn på at jeg vil motta lyset)

KL. 19.00 Enkelt måltid

KL. 19.30 Foredrag ved sr. Anne Bente. Hvorfor evangelisering? Evangelisering og helbredelse. Samtale om temaet.

KL. 21.00 Avslutning i kirken, deretter anledning til samtale eller skriftemål

Fredag 9. mars: "Lamme går - spedalske renses"

Kl. 17.00 Anledning til skriftemål

Kl. 18.00 Messe med tilbud om sykesalving

Kl. 19.00 Enkelt måltid

Kl. 19.30 Foredrag ved p. Heinz-Josef. Kroppens herliggjørelse. Samtale om temaet.

Kl. 21.00 Avslutning i kirken, deretter anledning til samtale eller skriftemål.

Lørdag 10. mars: "Salig er den som ikke tar anstøt"

Ca. kl. 14.00 Foredrag ved sr. Anne Bente. "Dåp og ferming - apostolisk innvielse". Samtale om temaet.

Ca. kl. 16.00 Sakramentstilbedelse, deretter anledning til samtale eller skriftemål

Ca. kl. 17.00 Messe

Ca. kl. 18.00 Fellesmåltid

Søndag 11. mars: "Døde står opp"

Kl. 11.30 Skriftemål

Kl. 12.30 Høymesse, preken og høytidelig utsendelse

Kl. 13.30 Middag

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (28. februar 2007)

av Webmaster publisert 28.02.2007, sist endret 28.02.2007 - 13:37