Vatikanets hjemmesider med stoff også på kinesisk

Vatikanets internettsider skal i fremtiden også inneholde kirkelige dokumenter på kinesisk. Erkebiskop Claudio Celli, sekretær for Administrasjonen av Den Apostoliske Stols Patrimonium (APSA), som har hovedansvar for hjemmesiden, forteller at Den hellige stol nå vil oversette sentralt materiale, blant annet pavelige skriv og prekener, til kinesisk.

Vatikanets hjemmesider omfatter nå språkene tysk, spansk, engelsk, fransk, portugisisk og italiensk.

CWNews.com, 28. februar 2007 (1. mars 2007)

av Webmaster publisert 01.03.2007, sist endret 01.03.2007 - 10:53