Russisk biskop ser mulighet for "toppmøte" mellom pave og patriark

 Se også:

En russisk-ortodoks prelat har fortalt reportere at det i løpet av året kan finne sted et møte mellom den russiske patriarken Alexei II og pave Benedikt XVI. Biskop Hilarion av Wien, som representerer Moskva-patriarkatet i et planleggingsmøte for den katolsk-ortodokse dialogkommisjonen, sier at møtet høyst sannsynlig vil finne sted på et "nøytralt" område - altså verken i Italia eller Russland. "Jeg kan vanskelig si når et slikt møte vil finne sted," sa biskop Hilarion. "Jeg tror imidlertid det kan skje ganske snart, dersom de har et gjensidig ønske om å møtes og en felles forståelse av de fundamentale problemstillingene."

Katolske kirkeledere har i flere år forsøkt å få til et "toppmøte" mellom paven og Moskva-patriarken. Til tross for at man ved flere anledninger har diskutert konkrete planer, har Moskva-patriarkatet stadig avbrutt samtalene med den begrunnelse at et møte ikke kan finne sted så lenge Vatikanet ikke fordømmer katolske geistliges "proselyttvirksomhet" i tradisjonelt ortodokse land - som i Russland og Ukraina. Utsiktene til et møte er imidlertid nå bedre enn på lenge, hevdet biskop Hilarion. "Dialogen går fremover i de spørsmål som har forårsaket uenighet mellom Roma og Moskva," sa han. "Vi beveger oss i riktig retning."

Den ortodokse biskopen la til at selv om et første møte antagelig vil måtte finne sted på "nøytral grunn", så ser han ikke bort fra at neste steg er et pavebesøk til Moskva: "Alexei har flere ganger sagt at et pavebesøk til Russland er en mulighet." Den russiske prelaten ville ikke spekulere rundt hvorvidt Putin under sitt besøk hos pave Benedikt i Roma den 13. mars vil invitere paven til å besøke Russland.

Biskop Hilarion la til at det i oktober i år vil finne sted et annet høydepunkt i den katolsk-ortodokse dialogen, når dialogkommisjonen møtes i Ravenna, Italia. Håpet er at både pave Benedikt XVI og den økumeniske patriarken Bartholomeo I av Konstantinopel kan delta i møtet. Vatikanet har imidlertid ennå ikke bekreftet pavens deltagelse i Ravenna-møtet. Informerte kilder skal ha fortalt at patriark Bartholomeo under pavebesøket i Tyrkia i november i fjor uttrykte ønske om at de begge kunne delta i dialogmøtet, et forslag paven skal ha stilt seg positiv til.

CWNews.com, 1. mars 2007; o: kd (2. mars 2007)

av Webmaster publisert 02.03.2007, sist endret 02.03.2007 - 14:52