Angrepene på retten til liv øker, advarer Den hellige far

Angrepene på retten til liv øker, sa pave Benedikt XVI advarende til medlemmene av Den pavelige akademiet for livet, under en privataudiens den 24. februar. Den hellige far uttrykte særlig bekymring for "den tiltagende søken etter det perfekte barn". Han minnet medlemmene på at bruk av avansert bioteknologi truer med å åpne for "en ny bølge av diskriminering på rasehygienisk grunnlag".

I sitt budskap til medlemmene av Det pavelige akademi for livet, som i anledning sin 13. generalforsamling var samlet i Roma, talte paven til forsvar for det ufødte liv - med argumenter som ikke kun var basert på religiøs lære, men på "naturloven som er skrevet i hjertet" og derfor begripelig for "alle mennesker med sunn samvittighet". Til tross for dette er menneskeverdet i dag truet. Den hellige far nevnte spesielt presset for legalisering av abort i Latin-Amerika, bruken av "nye former for kjemisk abort under påskudd av forplantingshelse", den svulstige internasjonale kampanjen for befolkningskontroll og målinger, jakt etter "designerbabyer", presset for legalisering av barmhjertighetsdrap og assistert selvmord og legalisering av "samlivsformer som erstatning for ekteskap og naturlig forplantning".

I lys av disse farer, sa paven, har de kristne et tungt ansvar - å lære sine omgivelser å motvirke all smigrende propaganda som villeder massene. "Livet er det største godet vi har fått av Gud, grunnlaget for alt annet", poengterte paven. En kampanje for å verne denne gaven "er et overordnet ansvar som et menneskelig samfunn er avhengig av."

CWNews.com, 26. februar 2007; o: istá (5. mars 2007)

av Webmaster publisert 05.03.2007, sist endret 05.03.2007 - 11:35